Tượng gỗ Đạt Ma Sư Tổ gỗ Nu Nghiến 50x30x70 cm

| Loại gỗ: Nu Nghiến
11,000,000 đ
Tượng gỗ Đạt Ma Sư Tổ gỗ Nu Nghiến 50x30x70 cm
| Kích thước: 50x30x70 cm
Gọi 0983.383.383 để được trợ giúp