Tượng gỗ Đạt Ma mang giày gỗ Nu Nghiến 40x20x60 cm

| Loại gỗ: Nu Nghiến
8,000,000 đ
Tượng gỗ Đạt Ma mang giày gỗ Nu Nghiến 40x20x60 cm
| Kích thước: 40x20x60 cm
Gọi 0983.383.383 để được trợ giúp