Tượng Đạt Ma Sư Tổ ngồi thiền bằng gỗ Nu Cẩm (Gỗ Siêu Hiếm) 50x50x30 cm

| Loại gỗ: Nu Cẩm
12,000,000 đ
Tượng Đạt Ma Sư Tổ ngồi thiền bằng gỗ Nu Cẩm (Gỗ Siêu Hiếm) 50x50x30 cm
| Kích thước: 50x50x30 cm
Gọi 0983.383.383 để được trợ giúp