Tượng Đạt Ma Sư Tổ bay bằng gỗ Nu Nghiến 48x40x60 cm

| Loại gỗ: gỗ Nu Nghiến
6,000,000 đ
Tượng Đạt Ma Sư Tổ bay bằng gỗ Nu Nghiến 48x40x60 cm
| Kích thước: 48x40x60 cm
Gọi 0983.383.383 để được trợ giúp