Tượng Đạt Ma Sư Tổ bằng gỗ Hương quá hải 105x60x42 cm

| Loại gỗ: gỗ Hương
10,000,000 đ
Tượng Đạt Ma Sư Tổ bằng gỗ Hương quá hải 105x60x42 cm
| Kích thước: 105x60x42 cm
Gọi 0983.383.383 để được trợ giúp