Tượng Đạt Ma cùng Phật Tổ gỗ Nu Nghiến 90x70x45 cm

| Loại gỗ: gỗ Nu Nghiến
12,000,000 đ
Tượng Đạt Ma cùng Phật Tổ gỗ Nu Nghiến 90x70x45 cm
| Kích thước: 90x70x45 cm
Gọi 0983.383.383 để được trợ giúp