Tượng Đạt Ma bằng gỗ Hương Vân kích thước 82x24x23cm

| Loại gỗ: gỗ Hương Vân
9,000,000 đ
Tượng Đạt Ma bằng gỗ Hương Vân kích thước 82x24x23cm
| Kích thước: 82x24x23cm
Gọi 0983.383.383 để được trợ giúp