Tượng Phật Thích Ca bằng gỗ Hương

Kích thước:
3,750,000 Đ
5,400,000 Đ
Chất Liệu:
Gỗ Hương
Giá:
3,750,000 Đ
Mã sản phẩm:
SP024
Tình trạng kho:
Còn Hàng

Tượng Thích Ca Mâu Ni bằng gỗ

Tượng Thích Ca Mâu Ni bằng gỗ

Tượng Thích Ca Mâu Ni bằng gỗ

 

Tượng Thích Ca Mâu Ni bằng gỗ

Tượng Thích Ca Mâu Ni bằng gỗ

 

Tượng Thích Ca Mâu Ni bằng gỗ

Tượng Thích Ca Mâu Ni bằng gỗ