Tượng gỗ Tam Thế Phật cao cấp bằng gỗ Hương

Kích thước:
11,250,000 Đ
16,500,000 Đ
Chất Liệu:
Gỗ Hương
Giá:
11,250,000 Đ
Mã sản phẩm:
SP027
Tình trạng kho:
Còn Hàng

Tượng Tam Thế Phật cao cấp

Tượng Tam Thế Phật cao cấp

Tượng Tam Thế Phật cao cấp

 

Tượng Tam Thế Phật cao cấp

Tượng Tam Thế Phật cao cấp

Tượng Tam Thế Phật cao cấp

Tượng Tam Thế Phật cao cấp

Tượng Tam Thế Phật cao cấp

Tượng Tam Thế Phật cao cấp