Tượng gỗ Phật Quan Âm ngự trên đài sen

Kích thước:
3,750,000 Đ
5,400,000 Đ
Chất Liệu:
Gỗ Hương
Giá:
3,750,000 Đ
Mã sản phẩm:
SP020
Tình trạng kho:
Còn Hàng

Tượng gỗ Quan Âm ngự trên đài sen Tượng gỗ Quan Âm ngự trên đài sen

Tượng gỗ Quan Âm ngự trên đài sen
Tượng gỗ Quan Âm ngự trên đài sen Tượng gỗ Quan Âm ngự trên đài sen Tượng gỗ Quan Âm ngự trên đài sen

Tượng gỗ Quan Âm ngự trên đài sen