Tượng gỗ Phật Bà Quan Âm ngồi trên đài sen

Kích thước:
3,450,000 Đ
4,950,000 Đ
Chất Liệu:
Gỗ Hương
Giá:
3,450,000 Đ
Mã sản phẩm:
SP019
Tình trạng kho:
Còn Hàng

Tượng gỗ Phật Bà Quan Âm ngồi

 

Tượng gỗ Phật Bà Quan Âm ngồi

Tượng gỗ Phật Bà Quan Âm ngồi

 

Tượng gỗ Phật Bà Quan Âm ngồi

Tượng gỗ Phật Bà Quan Âm ngồi

Tượng gỗ Phật Bà Quan Âm ngồi

Tượng gỗ Phật Bà Quan Âm ngồi