Tượng gỗ Phật A Di Đà đẹp

Kích thước:
3,450,000 Đ
4,950,000 Đ
Chất Liệu:
Gỗ Hương
Giá:
3,450,000 Đ
Mã sản phẩm:
SP022
Tình trạng kho:
Còn Hàng

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni