Tượng gỗ đầu Quán Tự Tại – Phật Bà Quan Âm

Kích thước:
2,700,000 Đ
Chất Liệu:
Gỗ Hương
Giá:
2,700,000 Đ
Mã sản phẩm:
SP031
Tình trạng kho:
Còn Hàng

 

Tượng đầu Quán Tự Tại gỗ Hương

Tượng đầu Quán Tự Tại gỗ Hương

Tượng đầu Quán Tự Tại gỗ Hương Tượng đầu Quán Tự Tại gỗ Hương

Tượng đầu Quán Tự Tại gỗ Hương Tượng đầu Quán Tự Tại gỗ Hương

Tượng đầu Quán Tự Tại gỗ Hương