Tượng Đạt Ma Sư Tổ ngồi thiền bằng gỗ Nu Cẩm (Gỗ Siêu Hiếm) 50x50x30 cm

Kích thước:
12,000,000 Đ
Chất Liệu:
Giá:
12,000,000 Đ
Mã sản phẩm:
TGDM705035
Tình trạng kho:
Còn Hàng